Vellukka avrunding av Nikkelverk-prosjektet

Torsdag 25. februar stilte seks av dei ti nikkelverksveteranane som har vore intervjua i forprosjektet «Vendepunkt 1975» – om endringar i industrien i dei åra då hundre år med vekst i insutrisysselsetjinga brått snudde til nedgang. Dei seks som stilte i panelet var Arne Johan Finne. Olav Erik Sørensen, Wiggo Svendsen, Robert Alsaker, Kåre KnudsenFortset å lese Vellukka avrunding av Nikkelverk-prosjektet

18/2-16: Memoar er involvert i tre biblioteksprosjekt.

Heilt sidan oppstarten har Memoar sett det som naturleg å samarbeide med bibliotek. Dette er ikkje berre av di det er biblioteka som er ryggraden i den rike britiske Oral History-tradisjonen. Det er også av di biblioteka alt er breie kultursentra med høg aktivitet mellom anna innanfo historie, og då ikkje minst lokal historie. Bergen:Fortset å lese 18/2-16: Memoar er involvert i tre biblioteksprosjekt.

15/2-16: Nye rammer rundt sjøfartsintervjua

Det skal vere nytt intervjuopptak med publikum på Bergen Sjøfartsmuseum sundag 6. mars klokka 13  (Obs: Opprinneleg plan var 21/2, men dette måtte flyttast). Denne gong vil opptaket bli gjort inne i biblioteket på museet. (Inngang frå «dekk» i andre etasje, til høgre når ein kjem opp trappa. På fotografiet ser du fyrstkonservator Bård GramFortset å lese 15/2-16: Nye rammer rundt sjøfartsintervjua

15/2-16: Memoar legg om nettsidestrukturen

Nettsida – eller nettsidene – til Memoar veks med aktiviteten. Men sidan aktiviteten veks fort, oppdagar me stadig manglar med nettsidene. I det siste har det rett og slett blitt for mange av dei. Frå 15. februar 2016 vert den definitive hovudsida http://www.memoar.no. Den skal gi eit oversyn over dei forteljarane som har publisert munnlegeFortset å lese 15/2-16: Memoar legg om nettsidestrukturen

25/2-16: "Kva skjedde på Nikkelverket i 1975?"

Bakgrunnen for spørsmålet er sjølvsagt kva som hende då omlag eit hundreår med samanhengande vekst i registrert industrisysselsetjing brått snudde til nedgang. Trenden i sysselsetjingsutviklinga på Nikkelverket var så å seie heilt samanfallande med tala for heile Noreg. Det er bakgrunnen for ein intervjuoptaksserie som Memoar og Nikkelverkets Arbeiderforening har gjennomført i haust/vinter. Torsdag 25/2Fortset å lese 25/2-16: "Kva skjedde på Nikkelverket i 1975?"

2/2-16: Memoar søker bibliotek som vil samarbeide om munnleg kultur

(«American storytellers» – A. Thomas) Prosjektforslag: Munnleg minnekultur som nytt tilbod ved norske bibliotek. Memoar ynskjer å samarbeide med eitt eller fleire bibliotek på Vestlandet om å prøve ut fylgjande nye tilbod til innbyggarane: Etablere studio i biblioteket, som innbyggarane kan låne til opptak av munnlege forteljingar om levd liv. Etablere ei skyteneste for lagringFortset å lese 2/2-16: Memoar søker bibliotek som vil samarbeide om munnleg kultur