7/3-16: Avlevering av Nikkelverksprosjektet er påbegynt

7. mars 2016 sende Memoar ved prosjektleiar for Nikkelverksprosjektet brev til fire instansar som alle har i oppdrag å sikre kjeldemateriale for framtida. Brevet inneheldt eit oversyn over kva som finst i prosjektarkivet, kor stort det er og kva slags lagringsformat det ligg på no. Spørsmålet som fylgde var: «Kan me sikre dette materialet forFortset å lese 7/3-16: Avlevering av Nikkelverksprosjektet er påbegynt