Bergen: Kurs i minnesamling med video.

Memoar inviterer til kurs i minnesamling med video og bruk av intervjustudio i Bergen Bibliotek. Kurset vil handle om intervju – førebuing, gjennomføring og etterarbeid, avlevering til offentleg arkiv, internettpublisering, etikk og juss. Det vil vere praktisk lagt opp med stor vekt på at kvar deltakar skal få utvikla sine ferdigheter og gjennomføre minst eitFortset å lese Bergen: Kurs i minnesamling med video.