– og Bergen Kommune støttar kursutviklinga

Få dagar før starten av fyrste kurs, kom i går meldinga om at også Bergen Kommune støttar utviklinga av kurs i minnesamling med video. Søknaden er behandla innafor tilskotsordninga «Museer, kulturvernformidling, historie og kystkultur». Kommunen fekk ein søknad på kr. 31.500,- Vedtaket er ein stønad på litt under halvparten av dette – kr. 15.000,- Pilot-kursetFortset å lese – og Bergen Kommune støttar kursutviklinga

Kulturrådet støttar Memoar si kursutvikling!

Ei veke før Memoar startar si fyrste kursgruppe i Bergen, kom gladmeldinga om at Kulturrådet støttar eit samarbeidsprosjekt mellom Memoar, Norsk etnologisk gransking (NEG, Folkemuseet) og Norsk folkeminnesamling (NFS, Universitetet i Oslo). Målsetjinga for samarbeidet er fomulert slik: «Eit nytt kurs som kan brukast både av profesjonelle og frivillige. Det skal bygge på dei besteFortset å lese Kulturrådet støttar Memoar si kursutvikling!