Sjøfartsprosjektet: Intervjuserien held fram

Sjøfartsmuseet, Memoar og Skipperforeningen vil vidareføre samarbeidet om å samle munnleg dokumentasjon om nyare maritim historie. Det er hovudkonklusjonen etter at styringskomiteen i prosjektet var samla den 25. august for å drøfte planar for hausten og vinteren 2016-2017. . Dessverre må arbeidet framleis gå på sparefart, for med unntak av ei løyving på 13.800 kr fråFortset å lese Sjøfartsprosjektet: Intervjuserien held fram