"Levande sjøfolk" på museum:

Sundag 18. september 2016 vart ein spesiell dag på Bergens Sjøfartsmuseum. Det var «Venneforeningens dag». Tolv av medlemmene i museet si venneforeining hadde tatt oppstilling ved gjenstandar i utstillinga som dei hadde sjølvopplevde forteljingar om. Memoar var der for å gjere eit eksperiment.  No kan du sjølv ta del i eksperimentet: Ta mobiltelefonen din ogFortset å lese "Levande sjøfolk" på museum:

13/9-16: Ein konferanse om minnekultur og munnleg historie i Noreg?

I dag, 12/9-16, har Haci Akman, Ada Freng og Bjørn Enes vore på Chaos Kafe i Bergen og «idéstorma» om ein fyrste norsk eller skandinavisk konferanse om minnekultur og munnleg historie for både fagmiljø og frivllige entusiastar. Diskusjonen tok ganske raskt oppatt eitt av dei spørsmåla som vart ståande att etter arbeidsmøtet «Trengst det eiFortset å lese 13/9-16: Ein konferanse om minnekultur og munnleg historie i Noreg?

Bli med på studiereise til Cork Folklore Project!

I 1996 starta eit samarbeid mellom universitet, næringsliv, frivillige, velferdsetatane og kulturadministrasjonen i Cork, sør i Irland. Det vart organisert som eit ikkje-kommersielt forskings- og oralhistorisk arkiv med materiale samla inn av, frå og om lokalsamfunnet i Cork. http://www.ucc.ie/en/cfp/ No har prosjektet levd i tjue år, og på nettsida si oppsummerer dei resultata slik: DeiFortset å lese Bli med på studiereise til Cork Folklore Project!

10.9.16: Krigsminneprosjekt startar opp på dugnad

Hausten 2016  tek Memoar opp att eit arbeid som to av initiativtakarane til organisasjonen dreiv på med for fleire år sidan: Innsamling og tilgjengleggjering av munnleg historie frå krigsåra 1939-1945. Jostein Saakvitne arbeidde i ei rekke prosjekt saman med andre ved Mediesenteret på Høgskolen i Bergen og på Universitetet i Bergen. I tillegg samabeidde han medFortset å lese 10.9.16: Krigsminneprosjekt startar opp på dugnad