30/10-16: Det trengst ei ny arbeiderminneinnsamling!

På Norsk industriarbeidarmuseum på Vemork står ei lita utstilling av plakatar og nokre få gjenstandar med titelen «Den norske industriarbeidaren – 1950 – 2008«. Utstillinga må vel – på grunn av staden der ho står – reknast som eit norsk hovudverk om omnet. Eg var der den 28. oktober 2016 og fekk stadfesta ei aningFortset å lese 30/10-16: Det trengst ei ny arbeiderminneinnsamling!

Eit krafttak for munnleg historie i Hordaland

Kulturpolitikarane i Hordaland har løyvd 200.000,- kroner i støtte til Memoar for at me skal gjera eir krafttak for infrastruktur, kompetanse og organisasjon for munnleg historie («oral history») i Hordaland. Dette vil gjere 2017 til eit svært aktivt år, og dei historielag, bibliotek, musé eller slektsgranskarane som er mest frampå vil kunne bli med påFortset å lese Eit krafttak for munnleg historie i Hordaland

Prosjektrapport avlevert for fyrste del av kursprosjektet

Den fyrste oktober leverte Memoar inn rapport til Bergen Kommune for fyrste del av kursutviklingsprosjektet (kursutvikling.memor.no). Heile rapporten kan lesast i Memoar sitt dokumentarkiv. Eit direkte rsultat av fyrste kursgruppe av dei to intervjua med Ella Rafto: Sjå http://Ella.Rafto.Memoar.no Rapporten frå prosjektleiar ser slik ut: Den 23. mai 2016 fekk Memoar tilsagn om støtte kr.Fortset å lese Prosjektrapport avlevert for fyrste del av kursprosjektet