Korleis få unna køen av forteljarar i Bergen?

Den siste månaden (sidan midten av oktober 2016) har det meldt seg mange som ynskjer å fortelja om sine til til prosjektet Bergensminne (Bergen.Memoar.no). Køen aukar raskt. Denne teksten er ei drøfting av korleis Memoar skal handtera denne utfordringa. Det begynte 13/10, då Biblioteket inviterte Memoar til å fortelje om arbeidet med å samla ogFortset å lese Korleis få unna køen av forteljarar i Bergen?