Mobilstudio har hatt eldprøven!

Måndag 16. januar var Memoar sitt mobilstudio i bruk for fyrste gong. Det skjedde i Bergen gamle brannstasjon: Tre veteranar frå brannkorpset fortalde til intervjuarar frå Bymuseet i Bergen. På biletet vert Øyvind Kongevoll – leiaren av Bergen Brannkorps Historielag – intervjua av Siren Johannessen Vågstøl og Nina Moldskred frå Bymuseet i Bergen. (Bakgrunnsteppet vartFortset å lese Mobilstudio har hatt eldprøven!

Sluttrapport levert for kursutviklingsprosjektet

I perioden mai til september har Memoar arbeidd med å utvikla eit kurs i minnesamling. Prosjektet har hatt støtte frå Kulturrådet og Bergen Kommune. Sluttrapport for prosjektet vart sendt 1. januar 2017.  Heile sluttrapporten fylgjer her.   (Katalog 1883, K\onigl. Glastpalats, München) Fagleg rapport – Prosjektnr. 291513 «Munnleg kjeldemateriale – Dokumentasjon og samling.» I periodenFortset å lese Sluttrapport levert for kursutviklingsprosjektet