Ny lokalforeining i Kristiansand

Eit svært vellukka introduksjonskurs til munnleg historie vart gjennomført i samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek i dagane 28-30 august 2017. Tre intense kursdagar vart avrunda med at nesten alle kursdeltakarane teikna medlemskap i Memoar og valde ein leiar. Om kort tid opnar biblioteket eit intervjustudio som alle innbyggarar i Kristiansand kan nytta. God steming i StudioFortset å lese Ny lokalforeining i Kristiansand

Immateriell industri- og sjøfartskultur

Eg meiner at dei immaterielle sidene av nyare norsk industri- og sjøfartskultur er så lite dokumenterte og utforska at det må kallast forsøming. Eg ynskjer eit nasjonalt krafttak for innsamling av minner – og eit munnleg riksarkiv å avlevera dei til. (Intervjuopptak med publikum iBergens Sjøfartmsuseum) I hundre år har det vore ålment samtykke omFortset å lese Immateriell industri- og sjøfartskultur