Året 2017: Rapport om utviklinga av Memoar

I løpet av året 2017 har Memoar utvikla seg frå ein lokal organisasjon i Bergen til ein Hordalandsorganisasjon, med mange medlemmer og aukande aktivitet også andre stader i landet. Medlemstalet ved førre årsmøte var 18. Medlemstalet i februar 2018 er 60. Styret har i 2017 vore desse: Bjørn Enes Varamedlem: Jostein Saakvitne-   Ada Freng   Fortset å lese Året 2017: Rapport om utviklinga av Memoar