Landslaget omorganiserar

Landslaget for lokalhistorie omorganiserar og styrkar seg. Frå mandag 3. september vert post- og besøksadressa  Bispegata 9B, 7012. Trondheim.  I eit informasjonsskriv til medlemslaga skriv generalsekretær Tor Anders Bekken Martinsen: Dette er et stort steg for sekretariatet, vi flytter fra Dragvoll etter snart 30 år. I en lengre tid har Institutt for historiske studier ekspandert og detFortset å lese Landslaget omorganiserar