Eit amerikansk senter for munnleg historie

Fredag 26. april møtte ti personar hos Spesialsamlingane, Universitetsbiblioteket i Bergen, for å høyra direktøren for det amerikanske Southern Oral History Program (SOHP.org), Rachel Seidman, fortelja om senteret og delta i diskusjon om kva eit framtidig Senter for munnleg historie i Bergen kan læra frå SOHP. Rachel Seidman (Foto: B.Enes) Seidman sjølv er historikar. HoFortset å lese Eit amerikansk senter for munnleg historie