21/6-19: Fyrste byggetrinn på plass?

Det landsomfattande prosjektet «Munnleg historie for alle»  kjem til å få to millionar kroner årleg i tre år frå Sparebankstiftelsen DnB. Pengane skal brukast til å gjennomføra kurs, opplæring og annan kompetanseutvikling om munnleg historie. Hovudansvarleg for gjennomføringa blir Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie, som har sin base i Bergen. Fagleg blir arbeidetFortset å lese 21/6-19: Fyrste byggetrinn på plass?