Memoarkonferansen ga god driv i krafttaket i Hordaland

Sidan november 2016 har Memoar arbeidd med prosjektet «Krafttak for munnleg historie i Hordaland» (Krafttak.Memoar.no/Hordaland), der målet er  å utvikla infrastruktur, kompetanse og organisasjon for munnleg historie i Hordaland. Hovudmåla for 2018 vart i fjor formulert  slik: «Kompetansedeling, kurs, fagutvikling og ein nasjonal konferanse om munnleg historie er dei viktigaste overskriftene på det me ynskjerFortset å lese Memoarkonferansen ga god driv i krafttaket i Hordaland

13/9-16: Ein konferanse om minnekultur og munnleg historie i Noreg?

I dag, 12/9-16, har Haci Akman, Ada Freng og Bjørn Enes vore på Chaos Kafe i Bergen og «idéstorma» om ein fyrste norsk eller skandinavisk konferanse om minnekultur og munnleg historie for både fagmiljø og frivllige entusiastar. Diskusjonen tok ganske raskt oppatt eitt av dei spørsmåla som vart ståande att etter arbeidsmøtet «Trengst det eiFortset å lese 13/9-16: Ein konferanse om minnekultur og munnleg historie i Noreg?