Havstrilane si munnlege historie skal bevarast:

12.juni (2017) starta det andre offentlege intervjuskudioet i Hordaland. Frå no og dei næraste vekene kan alle innbyggarane i Sund ta med seg slektningar, naboar, arbeidskameratar eller kven det no enn er som har forteljingar det er verd å ta vare på. Viss erfaringane vert gode, vurderer biblioteket å skaffa eige utstyr slik at intervjustudioetFortset å lese Havstrilane si munnlege historie skal bevarast: