21/6-19: Fyrste byggetrinn på plass?

Det landsomfattande prosjektet «Munnleg historie for alle»  kjem til å få to millionar kroner årleg i tre år frå Sparebankstiftelsen DnB. Pengane skal brukast til å gjennomføra kurs, opplæring og annan kompetanseutvikling om munnleg historie. Hovudansvarleg for gjennomføringa blir Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie, som har sin base i Bergen. Fagleg blir arbeidetFortset å lese 21/6-19: Fyrste byggetrinn på plass?

6. feb 2019: Mykje blir til medan ein går. Ikkje berre vegen.

Sist veke, på torsdag 31. januar, sat 20 menneskje samla rundt kulturbyråden i Bergen, Julia Andersland.  Me har fått eit innspel, sa ho. Om at eit senter for munnleg historie kan vera fint å ha i Bergen.  Så vil me gjerne høyra meiningar om det? Me hadde vel høgst ulike bilete oppi hovudet, alle meFortset å lese 6. feb 2019: Mykje blir til medan ein går. Ikkje berre vegen.

"Takk for at eg fekk fortelja dette!"

Det var ein av forteljarane i Hammerfest som sa dette til Line Esborg sist onsdag (5/9-2018), etter ein times intervjuopptak om barndomsopplevingar under krig, tvangsevakuering og etterkigstid. (Foto: Julia Stangeland) Kvelden før hadde eit førtital medlemmer av Gjenreisningsmuseets Venneforening samla seg for å høyra om Memoar og krafttaket for munnleg historie i Noreg. Det vartFortset å lese "Takk for at eg fekk fortelja dette!"

Landslaget omorganiserar

Landslaget for lokalhistorie omorganiserar og styrkar seg. Frå mandag 3. september vert post- og besøksadressa  Bispegata 9B, 7012. Trondheim.  I eit informasjonsskriv til medlemslaga skriv generalsekretær Tor Anders Bekken Martinsen: Dette er et stort steg for sekretariatet, vi flytter fra Dragvoll etter snart 30 år. I en lengre tid har Institutt for historiske studier ekspandert og detFortset å lese Landslaget omorganiserar

Memoarkonferansen ga god driv i krafttaket i Hordaland

Sidan november 2016 har Memoar arbeidd med prosjektet «Krafttak for munnleg historie i Hordaland» (Krafttak.Memoar.no/Hordaland), der målet er  å utvikla infrastruktur, kompetanse og organisasjon for munnleg historie i Hordaland. Hovudmåla for 2018 vart i fjor formulert  slik: «Kompetansedeling, kurs, fagutvikling og ein nasjonal konferanse om munnleg historie er dei viktigaste overskriftene på det me ynskjerFortset å lese Memoarkonferansen ga god driv i krafttaket i Hordaland