Immateriell industri- og sjøfartskultur

Eg meiner at dei immaterielle sidene av nyare norsk industri- og sjøfartskultur er så lite dokumenterte og utforska at det må kallast forsøming. Eg ynskjer eit nasjonalt krafttak for innsamling av minner – og eit munnleg riksarkiv å avlevera dei til. (Intervjuopptak med publikum iBergens Sjøfartmsuseum) I hundre år har det vore ålment samtykke omFortset å lese Immateriell industri- og sjøfartskultur

"Levande sjøfolk" på museum:

Sundag 18. september 2016 vart ein spesiell dag på Bergens Sjøfartsmuseum. Det var «Venneforeningens dag». Tolv av medlemmene i museet si venneforeining hadde tatt oppstilling ved gjenstandar i utstillinga som dei hadde sjølvopplevde forteljingar om. Memoar var der for å gjere eit eksperiment.  No kan du sjølv ta del i eksperimentet: Ta mobiltelefonen din ogFortset å lese "Levande sjøfolk" på museum:

Sjøfartsprosjektet: Intervjuserien held fram

Sjøfartsmuseet, Memoar og Skipperforeningen vil vidareføre samarbeidet om å samle munnleg dokumentasjon om nyare maritim historie. Det er hovudkonklusjonen etter at styringskomiteen i prosjektet var samla den 25. august for å drøfte planar for hausten og vinteren 2016-2017. . Dessverre må arbeidet framleis gå på sparefart, for med unntak av ei løyving på 13.800 kr fråFortset å lese Sjøfartsprosjektet: Intervjuserien held fram

15/2-16: Nye rammer rundt sjøfartsintervjua

Det skal vere nytt intervjuopptak med publikum på Bergen Sjøfartsmuseum sundag 6. mars klokka 13  (Obs: Opprinneleg plan var 21/2, men dette måtte flyttast). Denne gong vil opptaket bli gjort inne i biblioteket på museet. (Inngang frå «dekk» i andre etasje, til høgre når ein kjem opp trappa. På fotografiet ser du fyrstkonservator Bård GramFortset å lese 15/2-16: Nye rammer rundt sjøfartsintervjua

9/1-16: Bergens Skipperforening går inn som partnar i Sjøfartsprosjektet

Prosjekt Sjøfartsminner.memoar.org har i dag fått denne meldinga frå Gunvald  Isaksen, formann i Bergen Skipperforening: «Hei! På styremøte i Bergens Skipperforening 7. januar 2016 behandlet vi “Invitasjon til partnerskap/medeierskap i prosjekt Sjøfartsminner”. Styret synes dette var et meget positivt og ineressant prosjekt som Bergens Skipperforening støtter fult ut, og som vi takker ja til åFortset å lese 9/1-16: Bergens Skipperforening går inn som partnar i Sjøfartsprosjektet