4 nye kurs om munnleg historie

Rapport om arbeidet med kompetanseutvikling  Også når det gjeld utvikling av kunnskapar og ferdigheter innan munnleg historie, er Memoarkonferansen den viktigaste hendinga i 2017 og fyrste halvår av 2018. Ambisjonen om å skapa eit forum der ulike fagmiljø og frivillige kan møtast for å dela kunnskapar og legga grunnlag for nye samabeidstiltak lukkast. Foredragshaldarane påFortset å lese 4 nye kurs om munnleg historie

Krafttak Hordaland vil halda fram i 2019

Søknad om framhald av prosjektet i 2019. Til kulturadministrasjonen i Hordaland Fylkeskommune, Frå Memoar, 31. mai 2018. Sak: Kulturelt utviklingsprosjekt «Krafttak for munnleg historie i Hordaland Som diskutert under møtet med kulturadministrasjonen i Hordaland Fylkeskommune den 9. februar, vil me gjerne rekna arbeidsåret 2017 som forprosjekt og arbeidsåra 2018, 2019 og 2020 som hovudprosjekt iFortset å lese Krafttak Hordaland vil halda fram i 2019

Året 2017: Rapport om utviklinga av Memoar

I løpet av året 2017 har Memoar utvikla seg frå ein lokal organisasjon i Bergen til ein Hordalandsorganisasjon, med mange medlemmer og aukande aktivitet også andre stader i landet. Medlemstalet ved førre årsmøte var 18. Medlemstalet i februar 2018 er 60. Styret har i 2017 vore desse: Bjørn Enes Varamedlem: Jostein Saakvitne-   Ada Freng   Fortset å lese Året 2017: Rapport om utviklinga av Memoar

Immateriell industri- og sjøfartskultur

Eg meiner at dei immaterielle sidene av nyare norsk industri- og sjøfartskultur er så lite dokumenterte og utforska at det må kallast forsøming. Eg ynskjer eit nasjonalt krafttak for innsamling av minner – og eit munnleg riksarkiv å avlevera dei til. (Intervjuopptak med publikum iBergens Sjøfartmsuseum) I hundre år har det vore ålment samtykke omFortset å lese Immateriell industri- og sjøfartskultur

Mobilstudio har hatt eldprøven!

Måndag 16. januar var Memoar sitt mobilstudio i bruk for fyrste gong. Det skjedde i Bergen gamle brannstasjon: Tre veteranar frå brannkorpset fortalde til intervjuarar frå Bymuseet i Bergen. På biletet vert Øyvind Kongevoll – leiaren av Bergen Brannkorps Historielag – intervjua av Siren Johannessen Vågstøl og Nina Moldskred frå Bymuseet i Bergen. (Bakgrunnsteppet vartFortset å lese Mobilstudio har hatt eldprøven!