2/12-15: Samarbeidet med Byarkivet er konkretisert

Memoar må forsone seg med at det enno er for tidleg å få til ei kombinert arkiv- og delingsløysing for munnlege minneforteljingar i videoformat. Deling i samtid må inntil vidare halde fram gjennom Vimeo.com og/eller YouTube.com. Men me er eit stort skritt nærmare ei forsvarleg lokal løysing for langtidslagring av videofilar, teknisk sett, gjennom einFortset å lese 2/12-15: Samarbeidet med Byarkivet er konkretisert

26/10-15: Memoar klagar på Kulturetaten i Bergen

Som tidlegare meldt, har Memoar søkt om kr. 75.000,- i støtte til etablering av eit intervjustudio i Bergen Bibliotek. Tanken er at det skal etablerast eit studio som er enkelt for alle å bruke, slik at arbeidet for minnekultur kan konsentrerast om det viktige – å gjere opptak, kurse nye frivillige (og profesjonelle) minnesamlarar ogFortset å lese 26/10-15: Memoar klagar på Kulturetaten i Bergen

7/9-15: Bergen Byarkiv stadfestar samarbeid

Veldig hyggeleg brev frå Bergen Byarkiv i dag.  Ragnild Botheim (fungerande byarkivar medan Arne Skivenes er på reise) skriv at Bergen Byarkiv støttar Memoar-initiativet. Byarkivet ser bevaring av private sine dokument og papirfoto i samanheng med tanken om å bevare videofilar og lydopptak. Det er jo heilt i tråd med Memoar sitt syn. Botheim skrivFortset å lese 7/9-15: Bergen Byarkiv stadfestar samarbeid

29/6 – Fyrste intervjuopptak frå Bergen Bibliotek er ferdig

Eit 49 minutt langt intervju om to unge jenter som vart offer for tuberkuloseepidemien i Sunnhordland i 1939 – det er tema i det fyrste intervjuopptaket som er gjort i Studio 1 i Bergen Bibliotek.Forteljaren er Gunn Marit Sæbø Meyer, og intervjuar var Bjørn Enes.  Forteljinga vart publisert på Vimeo, og er lagt klart forFortset å lese 29/6 – Fyrste intervjuopptak frå Bergen Bibliotek er ferdig

5/5-15: Lovande kontakt mellom Memoar og Bergen Bibliotek

Alt på det fyrste, uformelle møtet  mellom initiativtakarane til Memoar ig biblioteket, kom det konkrete planar for samarbeid.Formelt sett vil initiativtakarane etablere eit interimstyre innan august.Dette interimstyret vil så avtale samarbeid med Bergen Bibliotek om om to tiltak Intervjustudio: Biblioteket vil etablere eit intervjustudio med lyd og truleg også videopptaksutstyr. Dette kan lånast av publikumFortset å lese 5/5-15: Lovande kontakt mellom Memoar og Bergen Bibliotek