10.9.16: Krigsminneprosjekt startar opp på dugnad

Hausten 2016  tek Memoar opp att eit arbeid som to av initiativtakarane til organisasjonen dreiv på med for fleire år sidan: Innsamling og tilgjengleggjering av munnleg historie frå krigsåra 1939-1945. Jostein Saakvitne arbeidde i ei rekke prosjekt saman med andre ved Mediesenteret på Høgskolen i Bergen og på Universitetet i Bergen. I tillegg samabeidde han medFortset å lese 10.9.16: Krigsminneprosjekt startar opp på dugnad