Immateriell industri- og sjøfartskultur

Eg meiner at dei immaterielle sidene av nyare norsk industri- og sjøfartskultur er så lite dokumenterte og utforska at det må kallast forsøming. Eg ynskjer eit nasjonalt krafttak for innsamling av minner – og eit munnleg riksarkiv å avlevera dei til. (Intervjuopptak med publikum iBergens Sjøfartmsuseum) I hundre år har det vore ålment samtykke omFortset å lese Immateriell industri- og sjøfartskultur

30/10-16: Det trengst ei ny arbeiderminneinnsamling!

På Norsk industriarbeidarmuseum på Vemork står ei lita utstilling av plakatar og nokre få gjenstandar med titelen «Den norske industriarbeidaren – 1950 – 2008«. Utstillinga må vel – på grunn av staden der ho står – reknast som eit norsk hovudverk om omnet. Eg var der den 28. oktober 2016 og fekk stadfesta ei aningFortset å lese 30/10-16: Det trengst ei ny arbeiderminneinnsamling!

7/3-16: Avlevering av Nikkelverksprosjektet er påbegynt

7. mars 2016 sende Memoar ved prosjektleiar for Nikkelverksprosjektet brev til fire instansar som alle har i oppdrag å sikre kjeldemateriale for framtida. Brevet inneheldt eit oversyn over kva som finst i prosjektarkivet, kor stort det er og kva slags lagringsformat det ligg på no. Spørsmålet som fylgde var: «Kan me sikre dette materialet forFortset å lese 7/3-16: Avlevering av Nikkelverksprosjektet er påbegynt

Vellukka avrunding av Nikkelverk-prosjektet

Torsdag 25. februar stilte seks av dei ti nikkelverksveteranane som har vore intervjua i forprosjektet «Vendepunkt 1975» – om endringar i industrien i dei åra då hundre år med vekst i insutrisysselsetjinga brått snudde til nedgang. Dei seks som stilte i panelet var Arne Johan Finne. Olav Erik Sørensen, Wiggo Svendsen, Robert Alsaker, Kåre KnudsenFortset å lese Vellukka avrunding av Nikkelverk-prosjektet

25/2-16: "Kva skjedde på Nikkelverket i 1975?"

Bakgrunnen for spørsmålet er sjølvsagt kva som hende då omlag eit hundreår med samanhengande vekst i registrert industrisysselsetjing brått snudde til nedgang. Trenden i sysselsetjingsutviklinga på Nikkelverket var så å seie heilt samanfallande med tala for heile Noreg. Det er bakgrunnen for ein intervjuoptaksserie som Memoar og Nikkelverkets Arbeiderforening har gjennomført i haust/vinter. Torsdag 25/2Fortset å lese 25/2-16: "Kva skjedde på Nikkelverket i 1975?"

15/12-15: Kulturrådet vil ikkje støtte industriprosjektet

Det ser ikkje ut til at munnlege forteljingar om levd liv i industrien er å rekne som immateriell kulturarv. I alle fall har ikkje Kulturrådet prioritert å løyve dei 75.000 kronene som Memoar, Norsk etnologisk gransking og Industri Energi hadde søkt om for å gjere minneopptak med ti industrifolk som var aktive i tiåra rundtFortset å lese 15/12-15: Kulturrådet vil ikkje støtte industriprosjektet