"Takk for at eg fekk fortelja dette!"

Det var ein av forteljarane i Hammerfest som sa dette til Line Esborg sist onsdag (5/9-2018), etter ein times intervjuopptak om barndomsopplevingar under krig, tvangsevakuering og etterkigstid. (Foto: Julia Stangeland) Kvelden før hadde eit førtital medlemmer av Gjenreisningsmuseets Venneforening samla seg for å høyra om Memoar og krafttaket for munnleg historie i Noreg. Det vartFortset å lese "Takk for at eg fekk fortelja dette!"

Havstrilane si munnlege historie skal bevarast:

12.juni (2017) starta det andre offentlege intervjuskudioet i Hordaland. Frå no og dei næraste vekene kan alle innbyggarane i Sund ta med seg slektningar, naboar, arbeidskameratar eller kven det no enn er som har forteljingar det er verd å ta vare på. Viss erfaringane vert gode, vurderer biblioteket å skaffa eige utstyr slik at intervjustudioetFortset å lese Havstrilane si munnlege historie skal bevarast:

Mobilstudio har hatt eldprøven!

Måndag 16. januar var Memoar sitt mobilstudio i bruk for fyrste gong. Det skjedde i Bergen gamle brannstasjon: Tre veteranar frå brannkorpset fortalde til intervjuarar frå Bymuseet i Bergen. På biletet vert Øyvind Kongevoll – leiaren av Bergen Brannkorps Historielag – intervjua av Siren Johannessen Vågstøl og Nina Moldskred frå Bymuseet i Bergen. (Bakgrunnsteppet vartFortset å lese Mobilstudio har hatt eldprøven!

Korleis få unna køen av forteljarar i Bergen?

Den siste månaden (sidan midten av oktober 2016) har det meldt seg mange som ynskjer å fortelja om sine til til prosjektet Bergensminne (Bergen.Memoar.no). Køen aukar raskt. Denne teksten er ei drøfting av korleis Memoar skal handtera denne utfordringa. Det begynte 13/10, då Biblioteket inviterte Memoar til å fortelje om arbeidet med å samla ogFortset å lese Korleis få unna køen av forteljarar i Bergen?

30/10-16: Det trengst ei ny arbeiderminneinnsamling!

På Norsk industriarbeidarmuseum på Vemork står ei lita utstilling av plakatar og nokre få gjenstandar med titelen «Den norske industriarbeidaren – 1950 – 2008«. Utstillinga må vel – på grunn av staden der ho står – reknast som eit norsk hovudverk om omnet. Eg var der den 28. oktober 2016 og fekk stadfesta ei aningFortset å lese 30/10-16: Det trengst ei ny arbeiderminneinnsamling!

10.9.16: Krigsminneprosjekt startar opp på dugnad

Hausten 2016  tek Memoar opp att eit arbeid som to av initiativtakarane til organisasjonen dreiv på med for fleire år sidan: Innsamling og tilgjengleggjering av munnleg historie frå krigsåra 1939-1945. Jostein Saakvitne arbeidde i ei rekke prosjekt saman med andre ved Mediesenteret på Høgskolen i Bergen og på Universitetet i Bergen. I tillegg samabeidde han medFortset å lese 10.9.16: Krigsminneprosjekt startar opp på dugnad

Vellukka avrunding av Nikkelverk-prosjektet

Torsdag 25. februar stilte seks av dei ti nikkelverksveteranane som har vore intervjua i forprosjektet «Vendepunkt 1975» – om endringar i industrien i dei åra då hundre år med vekst i insutrisysselsetjinga brått snudde til nedgang. Dei seks som stilte i panelet var Arne Johan Finne. Olav Erik Sørensen, Wiggo Svendsen, Robert Alsaker, Kåre KnudsenFortset å lese Vellukka avrunding av Nikkelverk-prosjektet