16/11-15: Eit livsteikn frå Kulturetaten

Idag – den 16. november 2015 har Memoar endeleg fått ein reaksjon på spørsmålet som me fire gonger har stilt til Kulturetaten om støtte til intervjustudio i Bergen Bibliotek. Me stilte spørsmålet for femte gong per telefon til seksjonsleiar for arkiv, bibliotek og museum, og fekk fylgjande munnlege svar:

«De kan rekne med å få eit svar i denne veka. Det vart vedteke ei løyving. Ikkje så mykje som de søkte om, men noko. Eg kan ikkje seie no kor mykje det vart. » 

Det er vel ingen grunn til å repetere kor misnøgde me er med servicen frå administrasjonen i Kulturetaten. Me har klagd på dette, og reknar jo med å fylgje opp klagen (som me heller ikkje har fått respons på). Men no reknar me med at der er substans i svaret, og difor er me mest opptekne av å kome i gang.

Memoar har difor foreslått eit møte med Biblioteket snarast råd.

Me ynskjer å avtale framdriftsplan fram til opning av intervjustudio.

På same tid ynskjer me å ta opp att diskusjonen om å arrangere minneopptak med publikum. Me har alt hatt to slike i samarbeid med Sjøfartsmuseet, og det har vore svært vellukka. (Opptaka er publiserte på adressa http://sjofart.memoar.no/ )

Me ynskjer og å orientere om at Memoar er i sluttfasa av arbeidet med å utvikle eit kurs om minnesamling på video. For oss er det interessant å drøfte samarbeid med biblioteket om eit slikt kurstilbod.

Skriv gjerne ein kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.