17/9-19: Skisse til ein vidare strategi

Senter for munnleg historie: Ein fantastisk og ein nedslåande ting har hendt i løpet av sommarmånadane 2019: Fantastisk: Sparebankstiftelsen DnB tildelte prosjektet «Munnleg historie for alle» (MHA) i alt seks millioner kroner for å fremja aktivitet og kompetanse om munnleg historie i heile landet. Det finansierar to fulle stillingar i tre år pluss reisepengar. DeiFortset å lese 17/9-19: Skisse til ein vidare strategi

Kurs og praktisk arbeid med minnesamling på Stord 29-31 august

Munnleg historie er systematisk innsamling, arkivering og formidling av munnlege kjelder og munnleg kulturarv.  Sunnhordland Museum og Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie – samarbeider om eit kurs og to dagar med intervjuopptak i slutten av august 2019.  Alle interesserte er velkomne til å delta.  Kursdagen blir fredag 30. august, kl 10 – 17.  Så sant dei somFortset å lese Kurs og praktisk arbeid med minnesamling på Stord 29-31 august

Jobb med oss!

Prosjektengasjement  (stillingsutslysing juli 2019) Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie, har fått hovudansvaret for prosjektet «Munnleg historie for alle» som skal utvikla eit ressurssenter for frivillige organisasjonar, skular, musé, bibliotek og  arkiv som vil starta samarbeid om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie (oral history) i Noreg. Prosjektet får base i Bergen, med heile landet som arbeidsområde. FaglegFortset å lese Jobb med oss!

Munnleg historie for alle (MHA.memoar.no)

Nå kan historielag og andre frivillige organisasjonar, musé, bibliotek, arkiv og skular få hjelp til å starte arbeid med munnleg historie: Kurs om intervju og intervjuinnsamlingar Praktisk samarbeid om intervjuopptak og dokumentasjon/etterarbeid Infrastruktur for arkivering av video- og lydopptak, redigering, dokumentasjon, langtids-arkivering og avlevering til Folkeminnesamlinga / Norsk etnologisk gransking / lokalt musé. Samarbeid omFortset å lese Munnleg historie for alle (MHA.memoar.no)

Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie

Vi er ein frivillig organisasjon med formål «å fremja ein kultur for å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv.» (Formålsparagrafen). Hovudnettsida vår heiter http://www.memoar.no . Vi er medlemmer av Landslaget for lokalhistorie, Studieforbundet kultur og tradisjon og International Oral History Association. Vi arbeider med: Innsamling og dokumentasjon: Intervjuopptak og logging avFortset å lese Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie