19/3-15: Nettsideutkast – me var ikkje nøgde

Etter fleire forsøk var med nær ved å leggje ideen om ei demo-nettside på is. Det er klart at hovudutfordringa i prosjektet er å byggje eit digitalt arkiv i samarbeid med arkivverket. Så lenge me ikkje har eit eige slikt, vil lyd. og videoopptak måtte leggjast på eksisterande vi9deoserverar (YouTube eller Vimeo) – og då er nettsideutviklina redusert til eit side som kan synleggjere korleis innhald kan samlast i ein nytt medium /arkiv.
Me vart samde om å konsentrere kreftene om å starte utvikling av pilotinnhald. Bjørn ville lage nokre digitale forteljingar basert på stoff han hadde liggjande (tekst og fotos), Lars vil gjere eitt eller to intervjuopptak og Jostein vil få digitalisert nokre av dei intervjuopptaka han var med på under arbeidet med Norgesdokumentasjon.

Skriv gjerne ein kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.