3/12-15: Digitalt fortalt" vert avvikla

Kulturrådet meldte i dag at «fra 1. januar 2016 vil  innholdet på Digitalt fortalt bli overført til DigitaltMuseum. Det vil ikke lenger bli mulig å redigere eksisterende fortellinger, og nye fortellinger må publiseres i andre systemer. Lenker, QR-koder og API-er til eksisterende innhold videreføres som i dag.

Formidlingstjenesten Digitalt fortalt ble etablert i Kulturminneåret 2009 for å stimulere til bruk av digitale fortellinger som formidlingsform og metode i formidlingen av kulturarv. Tjenesten eies av Kulturrådet og driftes av KulturIT. Digitalt fortalt har vært et viktig prosjekt som blant annet har gjort digital fortellerteknikk kjent som metode. Det har samlet rundt 4.600 fortellinger på http://www.digitaltfortalt.no. Kulturrådet ønsker at dette arbeidet fortsetter i regi av museene og andre kulturarvsinstitusjoner.

Innholdet i Digitalt fortalt vil fortsatt være tilgjengelig gjennom den digitale infrastrukturen Norvegiana, og dermed også Europeana.

Vi presiserer at påbegynte men upubliserte fortellinger må fullføres og publiseres før Digitalt fortalt tas ned som eget system 1. januar 2016.

Nye fortellinger må fra 2016 lages med andre verktøy enn Digitalt fortalt, og et alternativ er KulturPunkt fra KulturIT. KulturPunkt er en løsning for digital formidling til utstillinger, mobil, nettbrett og web. Innholdet kan være tekst, lyd, film, bilder eller lenker til andre kilder, og det kan stedfestes til geografiske steder. Kontakt KulturIT for mer informasjon om KulturPunkt. »

Memoar tok tidleg det standpunkt at dersom Digitalt Fortalt skulle bli eit delingsforum for munnlege forteljingar, måtte det gjerast store endringar. Meldinga i dag stadfestar at det heller må lagast noko nytt.

Skriv gjerne ein kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.