24/4-15: Skrive høyringsnotat til kommuneplanen i Bergen?

Bergen Kommune har sendt samfunnsdelen av sin kommuneplan ut på høyring, med svarfrist 18. mai.2015.
Høyringsnotatet er å finne på kommunen sine nettsider .  Byrådet sin visjon er formulert slik:
«Hensyn til klima og miljø, levekår og folkehelse, en velfungerende bystruktur med fremtidsrettete transportløsninger, boligbygging, samarbeid i regionen, verdiskaping og kunnskapsutvikling, kommunen som regionens største arbeidsplass og gode tjenester til innbyggerne er alle områder som behandles i samfunnsdelen.»
Det er jo under dette siste – «gode tenester til innbyggarane» – at det kan vere aktuelt å lage eit høyringsnotat. Alt tyder på at i Memoar sin strategi. vil Bergen bli ein slags pilotkommune, og då kan det kanskje vere klokt å lansere tankane mange stader.

Skriv gjerne ein kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.